Välkommen till
Unga Symfoniker Öst

Tidsplan

Welcome to UngSO

Årets upplägg för UngSO säsongen 2023

  • Rephelg 1: 11-12 februari på Lunnevads folkhögskola
  • Rephelg 2: 26 mars på De Geergymnasiet Musik i Norrköping
  • Internat: 19-21 juni på Lunnevads folkhögskola
  • Rep- och konserthelg: 18-20 augusti i De Geerhallen Norrköping