Välkommen till
Unga Symfoniker Öst

Tidsplan

Welcome to UngSO

Upplägg för UngSO 2024

  • 21 januari repdag stråk och träblås på Lunnevads folkhögskola
  • 17 mars repdag alla på De Geergymnasiet, Norrköping
  • Internat: 17–19 juni på Lunnevads folkhögskola
  • Rep- och konserthelg: 16–18 augusti i De Geerhallen Norrköping