Välkommen till
Unga Symfoniker Öst

Tidsplan

Welcome to UngSO

Övergripande tidsplan för UngSO-produktion 2023

  • Rephelg med coacher på Lunnevad 28-29 januari alt 4-5 februari
  • Rephelg med coacher De Geergymnasiet Musik 1-2 april alt 6-7 maj
  • Internat m coacher och dirigent på Lunnevad 19-21 juni
  • Rep och konserthelg De Geer-hallen Norrköping 12-13 augusti

Mer info kommer när upplägget är helt färdigt!