Avgift

Avgift foto: Adam Clifford

Avgift

Årsavgiften är 800 kr för 2023

För dig som studerar på musikhögskola är det avgiftsfritt.