Avgift

Avgift foto: Adam Clifford

Avgift

Årsavgiften är 800 kr för 2022-23

Om du är elev på Lunnevads folkhögskola, betalar du 400 kr.
För dig som studerar på musikhögskola är det avgiftsfritt.