Avgift

Avgift foto: Adam Clifford

Avgift

Årsavgiften är 800 kr för 2024

För dig som studerar på folkhögskola eller musikhögskola är det avgiftsfritt.