Integritetspolicy

Integritetspolicy foto: Adam Clifford

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy Unga Symfoniker Öst

Vi behöver hantera orkestermedlemmens personuppgifter
(samt målsmans personuppgifter för omyndig orkestermedlem) för att:

  • Administrera antagning till orkestern Unga Symfoniker Ost.
  • Administrera fakturering av avgifter.
  • Kommunikation med orkestermedlemmarna via olika digitala kanaler.
  • Administrera konserter och föreställningar.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi kommer att lämna vissa uppgifter om dig till, t ex lärare, coacher, administratörer som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Exempel på uppgifter är namn, kontaktuppgifter, dokumentation under antagningsprocessen, eventuell information om allergier och annan hälsoinformation som är nödvändig för verksamheten vid t ex rephelger och konserter.

När du kommunicerar med oss hanterar vi de personuppgifter som du lämnat till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter, för att vi ska kunna besvara din fråga, synpunkt eller ärende. Vi använder också uppgifterna för att informera orkestermedlemmarna om UngSo:s verksamhet. Vi lämnar inte personuppgifter vidare till tredje part.

Vi kommer att använda kontaktuppgifterna vid utskick av nyhetsbrev o dyl om du inte avsäger dig detta aktivt.

Vid vissa tillfällen, exempelvis foto, film och ljudupptagningar i samband med konserter och föreställningar, kommer samtycke att inhämtas.

När vi inte längre behöver personuppgifterna kommer uppgifterna att tas bort, exempelvis när du avslutar din medverkan i UngSO.

Dina rättigheter

Du har som medlem och/eller vårdnadshavare rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av ditt barns personuppgifter, varför verksamheten behöver dem och hur länge uppgifterna används innan de tas bort.

Du har rätt att få dina eller ditt barns personuppgifter ändrade om de är felaktiga och även komplettera med uppgifter om något saknas. Vid frågor eller synpunkter på vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss via info@ungso.se.