Kontakta oss!

Ansök nu foto: Adam Clifford

UngSO-logotypeKontaktuppgifter

UngSO
c/o Östgötamusiken
Östgötagatan 19
582 32 Linköping
info@ungso.se

UngSO initierat av

 • Kulturskolan i Motala
 • Kulturskolan i Mjölby
 • Kulturskolorna i Östergötland
 • De Geergymnasiet Musik
 • Lunnevads Folkhögskola
 • Norrköpings Symfoniorkester SON
 • Östgötamusiken

Styrgrupp

 • Sara Englund Eckerbom, Kulturskolan i Motala
 • Catrine Herrgårdh,  Kulturskolan i Mjölby
 • David Swärd, De Geergymnasiet Musik
 • Anna Englund Bohm, Lunnevads Folkhögskola
 • Maria Olofsson, Norrköpings Symfoniorkester SON
 • Maria Eklund, Östgötamusiken
 • Jimmy Olsson, Kulturskolan i Norrköping


Med stöd av Kulturrådet, Region Östergötland och Riksförbundet Unga Musikanter.