Om Unga Symfoniker i Öst

om UngSO foto: Adam Clifford

Om UngSO – Unga Symfoniker Öst

UngSO-logotype

UngSO är ett regionalt forum med ambitionen att uppmuntra och ta hand om de musikstuderande/musikelever i regionen som önskar satsa ännu mer och eventuellt gå vidare till högre musikstudier och en professionell musikkarriär.  UngSO är tänkt att fånga upp ungdomar som i nuläget söker sig till andra regioner eller andra delar av landet i brist på mer kontinuerligt utmanande musikaliska sammanhang inom närområdet.

UngSO kommer att erbjuda såväl handledda rephelger som uppstartsläger och ett antal konserter. Detta gör att det blir en kontinuitet i orkesterspelet under ledning av coacher och en professionell dirigent som följer ungdomarna under hela produktionsperioden. Konserterna kommer att göras i tematisk form med dramaturgiska inslag varför en regissör engageras i tidigt stadium och finns med genom hela processen.

Orkestern byggs upp efter uttagningar under hösten (juryprovspelning) och består företrädesvis av ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern, men även musikstuderande på eftergymnasiala utbildningar (med anknytning till länet eller närområdet) är välkomna att söka och delta i UngSO:s verksamhet. Även yngre deltagare kan få dispens att delta om de uppnår den speltekniska nivå som krävs.